Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Daniel Hoffmann
De originibus linguae Polonicae commentatio
Pierwsze wydanie: ?, Toruń 1730,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9