Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tomasz Młodzianowski
Orthographia Polonica in usum Poloniae iuventutis collecta
Pierwsze wydanie: ?, Poznań 1743,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9