Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Nauka o języku polskim
Pierwsze wydanie: ?, ? 1701?-1800?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9