Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ioannes Honterus (Ioannes Honterus Coronensis/ Jan Honter)
De grammatica libri duo... [Adiecta et vocabulis expositio polonica]
Pierwsze wydanie: H. Wietor; M. Szarffenberg, Kraków 1532 (2 wyd.); 1535, 1538, 1539, 1541, 1543, 1548, 1549, 1551, 1554, 1556, b. r. wyd.,1558, 1559, 1562, Królewiec 1564 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9