Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Johann Severin Vater
Grammaire abrégée de la langue polonoise consistant en tableaux, règles et exemples, par...
Pierwsze wydanie: J.J. Gebauer, Halle; Levrault, Strasburg 1807,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9