Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Dąbrowski
Gramatyka francusko-polska z różnych tak świeżo wydanych jako i dawniejszych zebrana
Pierwsze wydanie: Druk. J.K.Mci i Rzeczypospolitey w Kolegium XX. Scholarum Piarum, Warszawa 1750 (3 wyd.); pt. Gramatyka francuska i polska albo sposób najskuteczniejszy do nauczenia się tak Polakowi francuskiego jako też Francuzowi polskiego języka... 1763 (wyd. 4), 1772, 1789 (por. Nowa gramatyka francuska i polska...),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9