Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Onufry Kopczyński
Układ gramatyki dla szkół narodowych z dzieła już skończonego wyciągniony
Pierwsze wydanie: M. Gröll, Warszawa 1785,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9