Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Januszowski
Nowy karakter polski z drukarni Łazarzowej i ortografija polska Jana Kochanowskiego, Jego M. P. Łukasza Górnickiego etc. etc., Jana Januszowskiego
Pierwsze wydanie: Druk. Łazarzowa, Kraków 1594,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9