Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maksymilian Siemiginowski (Semiginovskij)
Grammatika pol'skago jazyka dla pol'zy i upotreblenija rossyjskago junošestva
Pierwsze wydanie: Druk. Akademii Kijowskiej przy Ławrze Peczerskiej, Kijów 1791; pt. Grammatika pol'skago jazyka1831 (wyd. zmien.),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9