Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Nathan Bucki
Polnische Grammatik
Pierwsze wydanie: ?, Berlin 1792,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9