Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Andrzej Polsfus (Posfuss)
Wypisy i gramatyka podług Gedykego
Pierwsze wydanie: ?, ? 1794,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9