Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Jaxa Makulski
Łatwy sposób nauczenia się po rosyjsku i po polsku czytać i pisać ... z przydaniem ... słów pod alfabetem co potrzebniejszych
Pierwsze wydanie: P. Zawadzki, Warszawa 1795 (F.J.M.),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9