Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Onufry Kopczyński
Treść gramatyki polskiej napisanej przez... służąca za wstęp do nauk filozoficznych
Pierwsze wydanie: J. Zawadzki, Wilno 1806,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9