Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Onufry Kopczyński
Essai de grammaire polonaise pratique et raisonnee pour les Français
Pierwsze wydanie: Druk. XX Pijarów, Warszawa 1807,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9