Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Johann Severin Vater
Kurzer Abriss der polnischen Grammatik ... mit 4 Tabellen (Grammatik der polnischen Sprache in Tabellen, Regeln und Beispielen ...)
Pierwsze wydanie: Gebauer, Halle 1807,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9