Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Adam Zajączkowski
Gramatyka polska, t. I
Pierwsze wydanie: Drukarnia przy ulicy Mazowieckiej i Świętokrzyskiej, Warszawa 1831,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9