Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tomasz Kurhanowicz
Gramatyka języka polskiego, cz. I, II, III (Składnia)
Pierwsze wydanie: T. Glücksberg, Wilno 1832 (cz. I -anonimowo), 1837 (cz. I); cz. II - 1834, 1834 - cz. I i II, 1837, cz. III - Warszawa 1841 (Składnia), 1843, 1852 (Składnia i pisownia języka polskiego); pt. Gramatyka języka polskiego na I, II i III klasę, 1860 (całość),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9