Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Zasady poprawnego czytania i pisania po polsku...
Pierwsze wydanie: S. Strąbski, Warszawa 1847,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9