Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Gramatyka polska ułożona przez ... (większa)
Pierwsze wydanie: M. Chmielewski, Warszawa 1839; 1840, 1845, 1849, 1854, 1856, 1857 (wyd. 7), 1858, 1861 (?), 1863 (wyd. 9), 1864, 1871, 1875 (wyd. 12), 1898 (wyd. 14), por. Gramatyka polska ... Część II...; Gramatyka polska wydana w skróceniu... ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9