Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Gramatyka polska... Część II Z załączeniem nauki o postaciach retorycznych, o wierszowaniu i stylu
Pierwsze wydanie: H. Natanson, Warszawa 1847; 1858 (cz. II O składni), 1859; por. Gramatyka polska,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9