Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Gramatyka polska wydana w skróceniu
Pierwsze wydanie: M. Chmielewski, Warszawa 1839; 1840, 1843, 1845, 1847 (cz. 1 i 2), 1849 (wyd. 6), 1852 (cz. 1, wyd. 7), 1854 (cz. 2), 1854 (pt. Gramatyka polska ułożona przez... (mniejsza), wyd. 8), 1856, 1857, 1858 (wyd. 11), 1863 (wyd. 13),1864 , 1866, 1867 (wyd. 16), 1871 (wyd. 18), 1873, 1875 (wyd. 20), 1878 (wyd. 22), 1881, 1882, 1885, 1889, 1899 (wyd. 27); por. Gramatyka polska ułożona przez ... (większa),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9