Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Teodozy Sierociński
Pierwsze zasady gramatyki polskiej
Pierwsze wydanie: M. Chmielewski, Warszawa 1838,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9