Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Szklarski
Nauka czytania polskiego, ułożona podług najnowszej i najłatwiejszej metody
Pierwsze wydanie: Druk. Uniwersytecka, Kraków 1846,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9