Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Karol Mecherzyński
Prawidła pisania
Pierwsze wydanie: D. E. Friedlein, Kraków 1841,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9