Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Mateusz Sartyni
Szrzeniawa's Wortforschungslehre der polnischen Sprache
Pierwsze wydanie: F. Piller, Lwów 1842 (cz. 1), 1843 (cz. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9