Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Mateusz Sartyni
Nauka języka polskiego z zasad Szrzeniawy
Pierwsze wydanie: z. 1, 2, F. Piller, Lwów 1844 (1), 1845 (2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9