Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Nepomucen Deszkiewicz
Gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora, druk F. Skielskiego, Rzeszów 1846 (Klemensiewicz 1974: 1848),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9