Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ksawery Bronikowski
Gramatyka języka polskiego podług nowego układu
Pierwsze wydanie: L. Martinet, Paryż 1848 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9