Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski
Początki gramatyki języka polskiego
Pierwsze wydanie: Piller i Sp., Lwów 1849,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9