Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski
Krótki rys gramatyki języka polskiego
Pierwsze wydanie: Piller i Sp., druk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1849; S. Petersburg 1860 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9