Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Rybiński
Oratio auspicalis de linguarum in genere, tum Polonicae seorsim praestantia et utilitate
Pierwsze wydanie: J. Rhode, Gdańsk 1589,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9