Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Aloizy Kalikst Kozłowski (Jurowianin)
Gramatyka polska, rozbiorowa, ułożona podług zasad zdrowej logiki i naturalnej ...Cz. 1, Obejmująca naukę o głoskach
Pierwsze wydanie: kosztem autora; druk T. Glücksberga, Kijów 1850,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9