Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józef Muczkowski
Mała gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: J. Wildt, Kraków 1849; 1850, St. Petersburg 1860 (wyd. nowe stereotypowe),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9