Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Regulae grammaticale, regimina et constructiones
Pierwsze wydanie: J. Haller, Kraków 1515; 1522, 1525?, 1542 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9