Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Elementaria lateinisch, polnisch
Pierwsze wydanie: J. Österberger, Królewiec 1575—1590 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9