Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Christophorus Liebruderus (Liebruder)
M. Johannis Rhenii Donatus Latino Germanicus cum Christophori Liebruderi declinationum versione Polonica
Pierwsze wydanie: S. Reiniger, Gdańsk 1646, pt. Donatus Latino Germanicus cum Christophori Liebruderi declinationibus et coniugationibus versione Polonica, Gdańsk 1664; pt. Donatus Latino-Germano-Polonicus... Orthographia eis cautum est opera Venceslai Gersonis Broscii, Elbląg 1674; pt. Donatus Latino Germanicus cum declinandi et conjugandi modo Polonico, Królewiec 1711, 1724, 1731; Elbląg 1760; Gdańsk 1726, 1773 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9