Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

H. Deschavannes
Gramatyka polsko-francuska, cz. 1
Pierwsze wydanie: F. A. Brockaus, Lipsk 1873,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9