Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Elementarz albo początki nauki
Pierwsze wydanie: ?, Królewiec 1710,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9