Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stanisław Kleczewski
O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego. Zdania...
Pierwsze wydanie: Drukarnia J. K. M. i Bractwa św. Trójcy, Lwów 1767 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9