Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Deutsch-polnische grammatik, deutsches Wörtebuch nebst einem Register, deutsch-polnisches Tirocinium
Pierwsze wydanie: Wrocław 1775,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9