Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Polskie książeczki wielmi potrzebne ku uczeniu się polskiego, przy tym i po niemiecku wyłożone
Pierwsze wydanie: H. Wietor, Kraków 1539; 1541 ok., pt. Wokabularz rozmaitych i potrzebnych sentencyi polskim i niemieckim młodzieńcom na pożytek teraz zebrany. – Ein Vocabular mancherlei schönen und notwendigen Sententien der polnischen und deutschen Jugendt zu Nutz zusamen getragen Królewiec 1558, 1566, 1571, 1580, 1587, 1595, 1606; ?1571; Toruń 1590, 1596, 1603, 1611; Gdańsk 1607; Wrocław 1615, 1631; Wrocław? 1641; pt. Dajcie mi za nie pół trzecia grosza... Gebt mir dorfür dritthalb groschen Kraków 1998 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9