Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Hipolit Klimaszewski
Skład i rozkład mowy, czyli Gramatyka obrazowa języka polskiego dla użytku [szkoły] polskiej w Paryżu
Pierwsze wydanie: Palluel et Lecherbonnier, Paryż? 1848,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9