Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józef Andrzej Teslar, Jadwiga Teslarowa
Praktyczna metoda nauki języka polskiego, cz. 1, 2
Pierwsze wydanie: Księgarnia Polska, Paryż 1936,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9