Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tadeusz Nowaczyński
O prozodyi i harmonii języka polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, Warszawa 1781 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9