Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Nathan Bucki
Kurzgefasste Anweisung zur leichten Erlernung der polnischen Sprache, 1-2
Pierwsze wydanie: F. Maurer, Berlin 1797-1799,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9