Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (Christoph Coelestino/Cölestin Mrongovius)
Polnische Formen-Lehre nebst Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Polnische. Erste Lieferung. Informacja do tłumaczenia z języka niemieckiego na polski
Pierwsze wydanie: wydawca Friedrich Nicolovius, drukował Daniel Ludwig Wedel w Gdańsku, Królewiec 1811; 1837,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9