Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Piotr Dworzecki-Bohdanowicz
Gramatyka języka polskiego według prawideł JX.Kopczyńskiego
Pierwsze wydanie: J. Zawadzki, Wilno 1813; wyd. 2 pt. Gramatyka języka polskiego 1824, wyd. 3 1838 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9