Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Nauka krótka ku czytaniu pisma polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. Łazarzowa, Kraków 1551?-1600?,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9