Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józef Muczkowski
Gramatyka praktyczna języka polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. Uniwersytecka, Kraków 1843 (Oddział pierwszy); pt. Gramatyka polska praktyczna dla szkół narodowych Lwów-Warszawa 1850; 1865?; (por. J. J. Szczepański) ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9