Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Szopowicz
Uwagi nad samogłoskami i spółgłoskami w ogólności oraz nad niektóremi głoskami abecadła polskiego w szczególności
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk J. Mateckiego, Kraków 1827,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9